re-


posted by radhiahsyahida

2 commentsperjalanan yang mengambil setapak langkahan untuk mara ke sana

memerlukan penyucian hati dan jiwa yang berganda-ganda

Dan apabila kamu telah selesai melakukan satu urusan, tetaplah bekerja kerja keras untuk urusan-urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(As-Syarh:7-8)

2 comments

  1. radhiahsyahida

[fellow followers]